ราคาสร้างบ้าน

                “การสร้างบ้าน” เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนต้องการมีซึ่งบางคนอาจจะเอาเงินเก็บทั้งชีวิต มาใช้ หรืออาจจะยอมเป็นหนี้เป็นเป็นสิบปี เพื่อจะเริ่มสร้างบ้าน และสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มซื้อบ้านทั้งที ก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องของราคาการสร้างบ้านว่าราคาสร้างบ้าน ที่เรากำลังจะซื้อนั้นมีราคาเท่าไหร่ วันนี้เราจะมาคิดวิธีการง่าย ๆ ในการคิด ราคาสร้างบ้าน ของเรา

ตั้งงบไว้ในใจ พร้อมเงินสดในมือ

            ก่อนอื่นก่อนที่เราจะรู้ราคาสร้างบ้าน ของเรานั้นวิธีการง่าย ๆ ที่เราจะสร้างบ้านนั้นคือ ตั้งงบไว้ในใจของเราที่เราต้องการไว้เลย หลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินได้เลย โดยที่เราจะได้รู้ว่างบที่เรามี งบในใจที่เราต้องการจะสร้างบ้านนั้นคือเท่าไหร่ เงินในมือเรานั้นเราจะรู้เองแน่นอน

ลองหาแบบบ้านและเปรียบเทียบราคา

            แบบบ้านที่เราชอบนั้นย่อมมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน  บ้านที่เราเลือกนั้นจะต้องมีแบบ้านที่เหมือนกันแน่นอน ดังนั้นเราอาจจะหาแบบ้านที่คล้ายกับเรา หรือ แบบบ้านที่เหมือนกันเรามาเพื่อเปรียบเทียบกับบ้านที่เราต้องการก็ได้นะครับ โดยอาจจะหาเป็นบ้านสำเร็จรูปเพื่อมาประกอบการตัดสินใจการซื้อด้วยก็ได้ โดยหากแบบบ้านของเราคล้าย ๆ กัน กับบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านที่เราสนใจนั้นมีตัวอย่างแล้ว เราอาจจะสอบถามราคาเพื่อเป็นช่วยตัดสินใจได้มากขึ้น

หาราคากลางเพื่อประเมิน

                ในส่วนของวิธีนี้ อาจจะเป็นวิธีที่ไม่ช่วยได้ราคาที่ตรงมากนะครับ โดยราคาที่ได้นั้นอาจจะต่ำกว่าราคาจากความเป็นจริง นั้นคือในอินเตอร์เน็ตนั้นจะมีไฟล์ ราคาแบบ้านต่าง ๆ อยู่เพื่อให้เรามาเปรียบเทียบ โดยเราสามารถหาแบบบ้านเพื่อใช้ในการประเมินได้ตามพื้นที่จริง แต่ราคาที่ได้นั้นจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าปัจจุบันนะครับ เพราะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาแล้วก็ได้

                ดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างบ้านนั้นเราจจะใช้วิธีพวกนี้ในการหาราคาสร้างบ้านของบ้านที่เราอยากได้นะครับ  โดยราคาอาจจะไม่ตรงมาก หรือตรงแบบ 100 % แต่ก็จะช่วยให้เราประเมินราคาคร่าว ๆ ของบ้านเราได้นะครับ