ประกันภัย ของ roojai

เชื่อว่าหลายคนจะต้องได้ยินคำว่า ประกันภัย ภาคบังคับ และภาคสมัครใจอยู่บ่อย ๆ ซึ่งบางคนก็เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร แต่บางคนก็ไม่เข้าใจ ด้วยเหตุนี้ Roojai จึงไม่พลาดที่จะนำสาระดี ๆ มาฝากคุณผู้อ่านกัน เชื่อเหลือเกินว่าหลังจากที่อ่านบทความนี้จบจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน!

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ประกันภัย ภาคบังคับ และ สมัครใจ

ประกันภัย ภาคบังคับ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คือ ประกันชนิดหนึ่งที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันทำประกันเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้ได้รับการเข้ารักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที หรือในกรณีที่เสียชีวิตก็จะได้รับค่าปลงศพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ได้แก่ เจ้าของรถ ผู้เช่าซื้อรถ ผู้ที่นำรถที่จดทะเบียนจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย 

ส่วน ประกันภัย ภาคสมัครใจ คือ ประกันภัย ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป อาทิ ประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2+, ประกันชั้น 2, ประกันชั้น 3+ และประกันชั้น 3 ซึ่งเราสามารถสมัครทำประกันเหล่านี้ หรือจะไม่สมัครก็ได้ทั้งนั้น แต่เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา คุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเอง 

โดยความคุ้มครองของประกันภาคสมัครใจแต่ละประเภทมีดังนี้

1. ประกันชั้น 1

 • ความรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์เอา ประกันภัย ของ roojai เมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งแบบมีและไม่มีคู่กรณี
 • กรณีรถยนต์ถูกไฟไหม้ รถยนต์ถูกน้ำท่วม และรถยนต์สูญหาย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้เอาประกัน
 • คุ้มครองค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

2. ประกันชั้น 2 พลัส

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และรถของคุณ
 • กรณีรถยนต์ถูกไฟไหม้ รถยนต์ถูกน้ำท่วม และรถยนต์สูญหาย
 • คุ้มครองค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

3. ประกันชั้น 2

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้
 • คุ้มครองค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

4. ประกันชั้น 3 พลัส

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

5. ประกันชั้น 3

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

และนี่ก็คือสาระดี ๆ ที่เรานำมาฝากคุณผู้อ่านในวันนี้ เพื่อที่คุณจะอุ่นใจได้ตลอดทุก ๆ การเดินทาง ให้ Roojai เป็นหนึ่งในตัวช่วยเรื่องการทำ ประกันภัย ของคุณดูสิ เพราะรู้ใจคือบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ