เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศที่ก่อเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ว่าคนหรือสัตว์ ดังนั้นเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศจึงเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เพื่อวัดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ เพราะจะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่างๆ ซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กมาก ทำให้สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายกว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ PM2.5 จมูกจึงไม่สามารถกรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ และที่เราไม่สามารถมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกจำนวนมาก โดยปกติแล้วจมูกของเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆก่อนจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 

ฝุ่น PM2.5 คืออะไร

เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือเทียบแล้วเล็กกว่า 3% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการก่อสร้าง ซึ่งเป็น 2 สาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะสามารถเดินทางผ่านทางเดินหายใจสู่ปอดและกระแสเลือดได้โดยง่าย เพิ่มโอกาสของโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ทำให้ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน เพราะอาจส่งเป็นอันตรายและผลเสียต่อสุขภาพร่างกายในภายหลัง จึงทำให้เจ้าเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศนั้นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ

มีหน้าที่วัดค่าฝุ่นละอองและจำแนกประเภทของฝุ่นละอองในอากาศ จึงถูกนำมาใช้เป็นตัวช่วยในการตรวจเช็คปริมาณและขนาดของฝุ่นละออง นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, การแพทย์, ห้องปฏิบัติการ เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศมีบทบาทสำคัญในการวัดค่า, จำแนก, และวินิจฉัย แหล่งที่มาของสารปนเปื้อนในห้อง Cleanroom, โรงงาน Semiconductor, จอแสดงผล, Hard disk storage ซึ่งเป็นที่รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มคุณภาพอากาศและการเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมฝุ่นละอองในอากาศเป็นสิ่งสำคัญในการได้รับ ISO Class certification สำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด 

วิธีการที่สามารถลดทอนอันตรายที่อาจเกิดกับตัวคุณได้ โดยการเฝ้าระวัง และตรวจสอบระดับมลพิษแบบเรียลไทม์ การพยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ ซึ่งจะมีข้อมูลให้ดูออนไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟนแอพ เช่น Asia Air Quality (Android), Global Air Quality (Android) และ Air Quality Index (iOS) เป็นต้น และหลีกเลี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละออง 2.5 เกินค่ามาตรฐาน สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ขณะอยู่กลางแจ้ง