เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ
General

เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง อันตรายกว่าที่คุณคิด

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศที่ก่อเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ว่าคนหรือสัตว์ ดังนั้นเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศจึงเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เพื่อวัดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ เพราะจะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่างๆ ซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กมาก ทำให้สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายกว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ PM2.5 จมูกจึงไม่สามารถกรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ และที่เราไม่สามารถมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกจำนวนมาก โดยปกติแล้วจมูกของเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆก่อนจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบมากนัก  ฝุ่น PM2.5 คืออะไร เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน…