ร้านขายของเล่น

เครื่องดนตรีสำหรับเด็ก เป็นของเล่นอีกประเภทที่ได้รับความนิยม เพราะเครื่องเล่นเหล่านี้นอกจากจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการฟังเสียง การควบคุมมือและนิ้วมือ รวมถึงช่วยฝึกให้เด็กมีสมาธิด้วยเช่นกัน ดังนั้นบ้านที่มีเด็กกำลังโตจึงนิยมซื้อของเล่นชิ้นนี้จากร้านขายของเล่นไปให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีต่อไปในอนาคต

          เครื่องดนตรีสำหรับเด็กเหมาะสำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 1 ปี ไปจนถึงช่วยอายุ 3 ปีขึ้นไป เพราะเด็กในวัยนี้จะเริ่มทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้มากขึ้น มีการแยกแยะและคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น การเล่นของเล่นอย่างเครื่องดนตรีสำหรับเด็กจึงช่วยพัฒนาทักษะหลายอย่างของเด็กในวัยนี้

          เครื่องดนตรีสำหรับเด็กควรเลือกซื้อจากร้านขายของเล่นให้เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของเด็ก หากเป็นเด็กช่วงวัย 1 – 2 ปีควรเลือกเครื่องดนตรีที่มีปุ่มไม่มากนักหรือมีการเล่นไม่ซับซ้อน แต่หากเป็นเด็กที่โตขึ้นมาก็สามารถเลือกเครื่องดนตรีที่มีเสียงหลากหลาย มีปุ่มมากขึ้น หรือมีวิธีการเล่นที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาได้  เช่นเครื่องดนตรีที่เหมาะสำหรับเด็กวัย 1 – 2 ปี ได้แก่ กลองสามใบที่มีเสียงแตกต่างกันชัดเจน ระนาด 8 คีย์ที่มีสีสันสดใส ระนาด 5 คีย์ที่มีความซับซ้อนในการเล่นไม่มาก ส่วนเด็กที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ควรเล่นเครื่องดนตรีที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อย เช่น เปียโน 14 คีย์ที่มีเก้าอี้นั่งให้ด้วย เปียโน 22 คีย์ที่มีสีสันสดใส เปียโน 19 คีย์ที่มีไฟและเสียงเพลง กลองชุดสำหรับเด็ก เป็นต้น ดังนั้นในการจะเลือกซื้อเครื่องดนตรีจากร้านขายของเล่นเด็ก ผู้ซื้อจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆกับตัวเด็ก ว่าเหมาะสมกันหรือไม่ เพราะเด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการที่ต่างกัน และเด็กแต่ละคนก็มีความสนใจและความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆแตกต่างกันออกไป

          นอกจากดูความเหมาะสมกับเด็กแล้ว การเลือกร้านขายของเล่นเองก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะของเล่นอย่างเครื่องดนตรีสำหรับเด็กมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องดนตรีสำหรับเด็กจึงควรเลือกซื้อจากร้านขายของเล่นที่มีความน่าเชื่อถือ สินค้ามีมาตรฐาน ราคาไม่แพงจนเกินไป ควรเลือกร้านขายของเล่นที่สามารถให้คำแนะนำถึงการเลือก การใช้งาน และการดูแลรักษาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ซื้อได้ เพราะคำแนะนำเหล่านี้แสดงถึงความใส่ใจและความจริงใจ          

เครื่องดนตรีสำหรับเด็กช่วยพัฒนาทักษะของเด็กได้บางส่วน แต่ส่วนที่สำคัญมากที่สุดคือการเลี้ยงดูและการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาของเด็กได้อย่างแท้จริง